Νομοθεσία – Τι ισχύει για την Ιστιοσανίδα!

Η νομοθεσία σχετικά με το άθλημα της ιστιοσανίδας (Windsurfing) αποτελεί θέμα έντονης συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Μεγάλη σημασία δόθηκε για την ορισμένη από τον νόμο ανώτατη ένταση ανέμου που μπορούσε κάποιος να πραγματοποιεί το άθλημα της ιστιοσανίδας. Το παραπάνω σημείο του νόμου δημιούργησε έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ ανθρώπων του αθλήματος και λιμενικών αρχών οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν σε πρόστιμα έως και μηνύσεις.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω περιστατικά και επιθυμώντας να πραγματοποιηθεί ενημέρωση του κοινού σχετικά με την επικρατούσα νομοθεσία, παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα της νέας νομοθεσίας στο ΦΕΚ 6543 Τεύχος Β 21 Δεκεμβρίου του 2022 και η οποία εφαρμόζεται στις μέρες μας.

Βασικό σημείο της τροπολογίας αποτελεί η αλλαγή της ανώτατης έντασης ανέμου στα 7 μποφόρ ή στα 61 χλμ/ώρα.

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 13 του προαναφερθέντας ΦΕΚ αναφέρεται πως:

Άρθρο 13
Ιστιοσανίδα (wind surf)

 1. Απαγορεύεται:
  α) η χρησιμοποίηση της ιστιοσανίδας όταν επικρατεί ένταση ανέμου άνω των επτά μποφόρ ή άνω των εξήντα ενός χλμ/ώρα, καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,
  β) η κυκλοφορία ιστιοσανίδας σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,
  γ) η κυκλοφορία ιστιοσανίδας σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26,
  δ) η χρησιμοποίηση της ιστιοσανίδας από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι ετών και από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομο, η χρησιμοποίηση ιστιοσανίδας επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους:
  δα) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τον Α.Κ., o oποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και
  δβ) με συνοδεία του εκμισθωτή ή άλλου συνδεόμενου με αυτόν, με σχέση εργασίας, προσώπου, με κατάλληλο, κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των πενήντα μέτρων από την ιστιοσανίδα, κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής της. Οι ανήλικοι που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνουν τους δύο και ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.
 2. Το άτομο που χρησιμοποιεί την ιστιοσανίδα φέρει
  ατομική σωσίβια ζώνη.
 3. Όταν η εκκίνηση ιστιοσανίδας γίνεται από την ξηρά ή
  κατά την επιστροφή της στην ξηρά,
  καταβάλλεται, από αυτόν που τη χρησιμοποιεί, η δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουόμενων.

Μπορείτε να διαβάσετε στο σύνολο του, το σχετικό ΦΕΚ, πατώντας εδώ.

Σχετικό άρθρο: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ! – ΑΡΘΡΟ #1

Εγγραφείτε στην υπηρεσία Newsletter της ιστοσελίδας Windsurfing News Greece για να μαθαίνετε πρώτοι τα σημαντικότερα νέα!

elEL