1,2,3…Πάμε!

Παρακάτω σας παραθέτουμε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία Point-7, στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Facebook, στο οποίο γίνεται σύγκριση αν τελικά τα πανιά που έχουν Camper είναι πιο χρονοβόρα στην “συναρμολόγηση” τους στην παραλία απ’ ότι αυτά που δεν έχουν.

Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο!